HOME !
Pošalji poruku / Send mail / Email senden
Hrvatska verzija !
Deutsche ?????? !
English version !
Manuela Svoboda

Stalni sudski tumač i prevoditelj s dugogodišnjim iskustvom u tom poslu (od 1998. godine) nudi usluge prijevoda svih vrsta stručnih i običnih tekstova i dokumenata sa i na engleski, njemački i hrvatski jezik (sa ili bez ovjere) te lektoriranje tekstova na engleskom, njemačkom i hrvatskom jeziku.


Profesionalno obrazovanje:

Rođena i školovana u Njemačkoj, završen studij njemačkog i engleskog jezika i književnosti za profesora u gimnazijama na Johann-Wolfgang von Goethe sveučilištu u Frankfurtu na Majni, Njemačka, tijekom kojeg sam radi usavršavanja engleskog jezika boravila i u Engleskoj.

Postdiplomski studij završen na Alpen-Adria sveučilištu u Klagenfurtu, Austrija gdje je stečena titula doktora znanosti disertacijom „Utjecaj materinjeg jezika na pisanje sastavaka i prijevode tekstova s materinjeg hrvatskog jezika na njemački kod studenata njemačkog jezika u Hrvatskoj“.


Radna iskustva:

Zaposlena na filozofskom fakultetu na odsjeku za germanistiku gdje u sklopu svog posla između ostalog držim prijevodne vježbe na dodiplomskom studiju te vježbe pismenog i usmenog (konsekutivnog i simultanog) prevođenja na postdiplomskom specijalističkom studiju za prevoditelje. Shodno tomu, uže područje znanstvene djelatnosti mi je translatologija.

Ostala radna iskustva u području prevođenju stečena su u mnogobrojnim firmama u Njemačkoj te u Hrvatskoj, gdje sam između ostalog bila prevoditeljica u Erste banci Rijeka, i s privatnim klijentima na području Njemačke, Hrvatske i SAD-a.


Okvirna cijena:

Okvirna cijena za ovjerene prijevode s engleskog/njemačkog na hrvatski jezik iznosi 80 kn po kartici a za ovjereni prijevod s hrvatskog na engleski/njemački jezik 100 kn po kartici. Jedna prevodilačka kartica iznosi 1800 znakova sa razmacima. Minimalna cijena za prijevod je 1 kartica.

Okvirna cijena je izražena zbog toga što nisu svi tekstovi isti te se stručni tekstovi obračunavaju po nešto višoj cijeni poradi njihove kompleksnosti i zahtjevnosti. Konačna cijena stoga ovisi o vrsti teksta i kompleksnosti, a ista će Vam se unaprijed obračunati nakon što tekst dostavite te prevoditelj razmotri obim i terminologiju cjelokupnog teksta.

Ukoliko se radi o dužim tekstovima i većem obimu posla, moguć je dogovor oko konačne cijena, a koja u tom slučaju može biti niža od navedene okvirne cijene.

Cijena za lektoriranje tekstova na engleskom, njemačkom ili hrvatskom jeziku iznosi 40 kn po kartici. Također je moguć dogovor oko konačne cijene ukoliko se radi o dužem tekstu i većem obimu posla.


Dostava dokumenta/teksta za prijevod:

Dokument ili tekst koji želite da Vam se prevede možete osobno dostaviti prevoditelju ili ga dostaviti emailom (dokumenti u skeniranom obliku, a tekstovi u word ili pdf formatu).

Neovjereni prijevod možete preuzeti osobno kod prevoditelja ili Vam se isti također može dostaviti emailom.
Ukoliko Vam je potreban ovjereni prijevod s pečatom, možete ga preuzeti osobno kod prevoditelja ili Vam se isti može dostaviti poštom.

dr. sc. MANUELA SVOBODA

GSM: +385 (0)91 794 8331

WEB:
www.inforab.com

E-MAIL:
manuela@inforab.com

COPYRIGHT © 2015. WWW.INFORAB.COM :: DESIGNED/CODED BY IGOR STANIČIĆ